บริการซ่อมบำรุง MRO และบริการ AOG


บริการซ่อมบํารุง MRO และ AOG วางใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

งานซ่อมบำรุงของ เอ็มเจ็ท ได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยซ่อม 145 จากสำนักงานบริหารองค์กรการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) ในปี 2016 

เราดำเนินการซ่อมบำรุงที่โรงเก็บเครื่องบินส่วนตัวขนาด 4,800 ตารางเมตรทั้งสองโรง โดยทีมงานช่างซ่อมบำรุงที่มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจให้ดูแลอากาศยาน พร้อมทั้งบริการ AOG (Aircraft on Ground) เพื่อความมั่นใจของท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการบริการ
• การจัดการซ่อมบำรุงอากาศอย่างเต็มรูปแบบ
• สนับสนุนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมการบิน โครงสร้างและเครื่องยนต์อากาศยาน 
• บริการจัดซื้อชิ้นส่วนประกอบอากาศยาน และบริการขนส่ง
• บริการตรวจซ่อมบำรุง Line, Base และ AOG 24ชั่วโมง
• ดูแลรายละเอียดส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และให้บริการทำความสะอาด
• บริการปรับปรุงซ่อมแซมการตกแต่งภายใน และบริการทำสีภายนอก
• ใบรับรองหน่วยซ่อม ตามมาตรา 145 จากกรมการบินพลเรือน เลขที่ 455/2553

Garmin Aviation

บริษัท Garmin ได้รับรองมาตรฐานให้งานซ่อมบำรุงของบริษัทเอ็มเจ็ทเป็นผู้ให้บริการในด้านชิ้นส่วเครื่องบินอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

GOODYEAR Aviation

งานซ่อมบำรุงของเอ็มเจ็ทได้รับการรับรองจาก GOODYEAR Aviation ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายยางเครื่องบินอย่างเป็นทางการในประเทศไทย