ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
หากท่านต้องการติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กรุณากรอกรายละเอียด ระบุข้อมูลที่ท่านต้องการทราบในแบบฟอร์มด้านล่าง ทางบริษัทฯยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ท่านในทันที
สำนักงานสนามบิน
สำนักงานสนามบิน
อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล
ท่าอากาศยานดอนเมือง
222 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร +66 (0) 2034 5678
แฟกซ์ +66 (0) 2034 5677
อีเมล์ info@mjets.com


[คลิกเพื่อดูแผนที่]อาคารผู้โดยสาร
อากาศยานส่วนบุคคล
& โรงเก็บเครื่องบิน

โรงเก็บเครื่องบิน 1 & 2
อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล
ท่าอากาศยานดอนเมือง
222 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร +66 (0) 2034 5678
แฟกซ์ +66 (0) 2034 5677
อีเมล์ maintenance@mjets.com


[คลิกเพื่อดูแผนที่]

หมายเลขโทรศัพท์สาย
ด่วน 24 ชั่วโมง

ฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
สายด่วน 24 ชั่วโมง

โทร +66 (0) 85 485 6623
อีเมล์ ground@mjets.com


ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องบิน
โทร +66 (0) 85 484 8772
อีเมล์ AOG@mjets.com

ฝ่ายบริการเช่าเหมาลำ
โทร +66 (0) 86 991 7512
อีเมล์ charters@mjets.com
Line ID @mjets

ฝ่ายเครื่องบินพยาบาล
โทร +66 (0) 92 263 8455
อีเมล์ aa@mjets.com