บริการเครื่องบินพยาบาล


Cessna Citation X

ประเภทเครื่องบิน               :  Cessna Citation X ปี2009
การจดทะเบียน                 :  HS-KCS
ความเร็วในการบินเดินทาง      :  528 น็อต
ระยะทางบินสูงสุด              :  3,242 นอติคัลไมล์

จํานวนผู้โดยสารที่รองรับ       :  ผู้ป่วย 1 ท่าน + ผู้ดิดตาม 2 ท่าน

• อุปกรณ์การแพทย์ ICU บนเครื่องบิน
ถังออกซิเจน 7,000 ลิตรขึ้นไป 
• เตียงสำหรับผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Lifeport – Patient Loading Utility SystemTM (PLUS)
• ทีมแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ 1 ท่านและพยาบาล 2 ท่าน
• รถพยาบาลพร้อมที่ต้นทางและปลายทางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Cessna Citation Bravo

ประเภทเครื่องบิน               :  Cessna Citation Bravo (เครื่องระบบสองไอพ่น)
การจดทะเบียน                 :  HS-MED
ความเร็วในการบินเดินทาง      :  402 น็อต
ระยะทางบินสูงสุด              :  1,744 นอติคัลไมล์

จํานวนผู้โดยสารที่รองรับ       :  ผู้ป่วย 1 ท่าน + ผู้ดิดตาม 2 ท่าน

• อุปกรณ์การแพทย์ ICU บนเครื่องบิน
• เตียงสำหรับผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Lifeport – Patient Loading Utility SystemTM (PLUS)
• ทีมแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ 1 ท่านและพยาบาล 2 ท่าน
• รถพยาบาลพร้อมที่ต้นทางและปลายทางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย