บริการภาคพื้นดิน และ ห้องรับรองพิเศษ
(ประเทศพม่า)

บริการภาคพื้นดิน และ ห้องรับรองพิเศษ (ประเทศพม่า)

เอ็มเจ็ทพม่า เป็นผู้ปูทางอุตสหกรรมการบินในยุคใหม่ของพม่า มีทั้งท่าอากาศยานส่วนบุคคลระดับเวิลด์คลาส และ สถานีการให้บริการภาคพื้นครบวงจร ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารในภายประเทศ ของท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง MMBAC ประกอบไปด้วยห้องรับรองผู้โดยสารสุดหรู ขนาดกว้างถึง 2,800 ตารางฟุต พร้อมกับห้องอาบน้ำ ห้องประชุมธุรกิจ ห้องรับรองลูกเรือ และออฟฟิศสำหรับวางแผนไฟลท์สำหรับลูกเรือ อาคารสองชั้นแห่งนี้เชื่อมติดกับโรงเก็บเครื่องบินของเราขนาด 32,000 ตารางฟุต ประกอบไปด้วยด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงด่านรักษาความปลอดภัย พร้อมเครื่อง X-ray  ที่จอดรถรองรับได้มากถึง 100 คันส่วนหนึ่งของงานบริการภาคพื้นรวมถึงการบริการในลานจอนเครื่องบินได้รับการดูแลโดย MYANMA AIRWAYS ภายใต้ข้อตกลงกับ เอ็มเจ็ทพม่า