การบริหารการจัดการการคงความต่อเนื่องความสมควรเดินอากาศ


การจัดการอากาศยานอย่างเชี่ยวชาญ

ราพร้อมให้การดูแลอากาศยานของท่านอย่างเป็นส่วนตัว ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอากาศยาน และการคงความต่อเนื่องความสมควรเดินอากาศ อากาศยานของท่านจะได้รับบริการจากการปฏิบัติงานอันปลอดภัยอย่างแท้จริง

ด้วยความตระหนักถึงประโยชน์อันสูงสุดของท่าน เราจึงมอบการบริการที่ดีที่สุด มีความยืดหยุ่นสูงและเชื่อถือได้ อีกทั้งให้การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและการให้บริการที่หลากหลาย เอ็มเจ็ท คือ เพื่อนคู่ใจที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของท่านอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

สำหรับเรา มาตรฐานการให้บริการเป็นเรื่องสำคัญ วิศวกรผู้ชำนาญการสมควรเดินอากาศจะได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลแก่ท่าน

 
เรามีความพร้อมทั้งด้านคุณสมบัติและประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการจากเจ้าของอากาศยานและผู้ประกอบการ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการอันมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบอากาศยานและประวัติของอากาศยาน

เราสามารถทำการตรวจสอบประวัติของอากาศยานย้อนหลังได้จนถึงวันที่ผลิต พร้อมรับประกันความถูกต้องของข้อมูลจากระบบดิจิตัลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ CMP/CAMP ตามข้อมูลการใช้งานของลูกค้า เอกสารทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ มีการจัดซื้ออุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด และจัดเก็บคงคลังในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ได้จัดเตรียมไว้

แผนการซ่อมบำรุง

แผนการซ่อมบำรุงสำหรับอากาศยานแต่ละลำจะได้รับการปรับปรุงให้ทันกับสถานะปัจจุบันของอากาศยาน และข้อมูลการซ่อมบำรุงลำตัวอากาศยานและเครื่องยนต์ล่าสุดจากผู้ผลิตอุปกรณ์ แผนการซ่อมบำรุงสำหรับอากาศยานแต่ละลำจะช่วยรับรองความพร้อมของอากาศยานและลดระยะเวลาการซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการ พร้อมการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

การจัดการบันทึกอากาศยาน

สมุดบันทึกการบิน (Flight Log) รวมถึงชั่วโมงบิน รอบการบิน และค่าแปรผันต่างๆ จะถูกติดตามผลและบันทึกในซอฟท์แวร์อย่างเหมาะสม เอกสารต่างๆ จะถูกจัดเก็บในคลังที่ได้รับการควบคุมและดูแลภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม

คู่มือรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำ

คู่มือรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำสำหรับอากาศยานแต่ละลำจะได้รับการปรับปรุงตามข้อกำหนดของผู้ปฏิบัติการบินและตามบัญชีรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำฉบับล่าสุด จาก FAA หรือ MMEL พร้อมการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

การตรวจสอบความสมควรเดินอากาศ

มีการตรวจสอบความสมควรเดินอากาศทุกสองปี หรือ ทุกๆหนึ่งปีหากจำเป็นขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของกระบวนการตรวจสอบ เพื่อรักษามาตรฐานอันสูงสุด รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนด

การวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน

การวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว จะได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบโจทย์การซ่อมบำรุงที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าที่สุด

การให้บริการทางด้านเทคนิค

มีการควบคุมดูแลอากาศยาน เครื่องยนต์ และส่วนประกอบพร้อมติดตามประกาศจากผู้ผลิตอุปกรณ์เสมอ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าอากาศยานของท่านได้รับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และได้รับการดูแลมูลค่าอย่างสม่ำเสมอ

การรับประกัน

ทีมงานของเรามีความพร้อมให้บริการการรับประกัน และตรวจสอบเอกสารรับประกันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเคลมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ประกาศการให้บริการ คำสั่งสมควรเดินอากาศ และสัญญากับผู้ผลิต เป็นต้น โดยการให้บริการจะครอบคลุมถึงการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติการบินที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานจากผู้ผลิตและให้คำแนะนำแผนงานในอนาคตที่จำเป็น

การบริหารจัดการแผนงาน

เราให้การบริหารจัดการแผนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน พร้อมประสานงานระหว่างการซ่อมบำรุงขั้นโรงงาน (Heavy Maintenance Visit) เพื่อรับรองการบำรุงรักษาที่คุ้มค่าและพร้อมกลับสู่การให้บริการ (Return to Service) เป็นผู้ดำเนินการแผนงานของอากาศยานระบบใหม่ของอากาศยานตามรายละเอียดเฉพาะ ดูแลรายละเอียดห้องผู้โดยสาร เป็นผู้คัดเลือกและจัดหา Buyer Furnished Equipment รวมทั้งจัดซื้อส่วนประกอบและคัดเลือกผู้จำหน่าย เป็นต้น
หากจำเป็น

บริการเสริม

ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของระบบการจัดการเอกสาร ให้คุณมั่นใจได้ถึงความพร้อมในการซื้อ ขายอากาศยาน มีการตรวจสอบความสมควรเดินอากาศรายปี และพร้อมสำหรับการตรวจสอบอากาศยานจากหน่วยงานภายนอกเสมอ
 
ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรชั้นนำจากสหราชอาณาจักร เราพร้อมให้การสนับสนุนที่ได้รับการรับรองจาก EASA รวมถึง E-Tech Log และสมุดบันทึกการบิน (Flight Log) ผ่านอุปกรณ์อันทันสมัย (Panasonic Tough Pads)