มาค้นพบโลกของเอ็มเจ็ท กับเรา

เครื่องบินเจ็ท
ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ในประเทศไทย

เอ็มเจ็ทมีความภูมิใจนำเสนอฝูงบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
พร้อมสรรพให้บริการในทุกความต้องการทุกขนาดของเครื่องบินทุกเส้นทางที่คุณต้องการ

บริการภาคพื้นและห้องรับรองพิเศษ 
(ประเทศไทย)

เอ็มเจ็ท ให้บริการอากาศยานส่วนบุคคลและได้บุกเบิกบริการอากาศยานครบวงจร (Fixed-Base Operation/FBO) เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินดอนเมือง

บริการภาคพื้นและห้องรับรองพิเศษ 
(ประเทศพม่า)

เอ็มเจ็ท ได้มีการขยายสถานีการให้บริการไปยัง
กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า พร้อมให้บริการครบวงจร เป็นสถานีบริการภาคพื้นครบวงจร (FBO) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศพม่าเช่นกัน

บริการภาคพื้นและห้องรับรองพิเศษ 
(ประเทศอินเดีย)

เอ็มเจ็ท ได้มีการขยายสถานีให้บริการไปยังประเทศินเดีย ชื่อว่า เอ็มเจ็ท อินดาเมอร์ ดำเนินการเป็นท่าอากาศยานส่วนบุคคล และสถานีการนริการภาคพื้นครบวงจร รายเดียวในนิวเดลีในท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กรุณากรอกรายละเอียด ระบุข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ ในแบบฟอร์มด้านล่าง ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ท่านในทันที