มาค้นพบโลกของเอ็มเจ็ท กับเรา

เครื่องบินเจ็ท
ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ในประเทศไทย

เอ็มเจ็ทมีความภูมิใจนำเสนอฝูงบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
พร้อมสรรพให้บริการในทุกความต้องการทุกขนาดของเครื่องบินทุกเส้นทางที่คุณต้องการ

บริการภาคพื้นและห้องรับรองพิเศษ 
(ประเทศไทย)

เอ็มเจ็ท ให้บริการอากาศยานส่วนบุคคลและได้บุกเบิกบริการอากาศยานครบวงจร (Fixed-Base Operation/FBO) เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินดอนเมือง

บริการภาคพื้นและห้องรับรองพิเศษ 
(ประเทศพม่า)

เอ็มเจ็ท ได้มีการขยายสถานีการให้บริการไปยัง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า พร้อมให้บริการครบวงจร เป็นสถานีบริการภาคพื้นครบวงจร (FBO) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศพม่าเช่นกัน

บริการภาคพื้นและห้องรับรองพิเศษ 
(ประเทศอินเดีย)

เอ็มเจ็ท ได้มีการขยายสถานีให้บริการไปยังประเทศินเดีย ชื่อว่า เอ็มเจ็ท อินดาเมอร์ ดำเนินการเป็นท่าอากาศยานส่วนบุคคล และสถานีการนริการภาคพื้นครบวงจร รายเดียวในนิวเดลีในท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี

บริการภาคพื้นและห้องรับรองพิเศษ 
(ประเทศกัมพูชา)

เอ็มเจ็ทได้ขยายฐานการให้บริการภาคพื้นดินไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ไร้รอยต่อและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  บริการภาคพื้นดินของเราครบครัน 

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กรุณากรอกรายละเอียด ระบุข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ ในแบบฟอร์มด้านล่าง ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ท่านในทันที