ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด